زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مبلغ_غدیر_باشیم

علی نین آدینی ذکرایله ماقدا وار حَسَنات #حیدریه #مصیبی_تبریزی

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? علی نین آدینی ذکر ایله ماقدا وار حَسَنات بو آدی ورد زبان ائتسن آرتیرار برکات علیّ اَعلَمه حیّ علا وئروب درجات گلنده نور علی محو اولار بوتون ظلماتبیشتر

دسته بندی درختی