زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:متن_روضه_اصغریه

روز عاشورا وقتی علی اصغر را به دست آقا دادند، یک… #اصغریه #متن_روضه

متن روضه حضرت علی اصغر علیه السلام ــ روز عاشورا وقتی علی اصغر را به دست آقا دادند، یک نگاهی به بچّه کرد خیلی متأثّر شد. شیرخواره اگر شیر بخورد، هم آب خورده و هم غذا و اگر شیر نخورد، نه آب خورده و نه غذا. آقا دید خیلیبیشتر

دسته بندی درختی