زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مجلس_ولید

دگیشدی رنگینی دورینده چرخ زنگاری #خروج_مدینه #خوندل_تبریزی

حالات هجرت امام حسین (ع) از مدینه #مجلس_ولید از مدینه تا کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل تبریزی . دگیشدی رنگینی دورینده چرخ زنگاری عمل معاوییه جایگاه ایدوب ناری . یزید ایستدی تثبیت ایده حکومتینیبیشتر

قیلدی وطن چو سید بطحا مدینه ده

حالات هجرت جناب سید الشهدا از مدینه منوره به مکه 380 بیت . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد تقی #قمری . قیلدی وطن چو سید بطحا مدینه ده اولدی همیشه محنت عظمی مدینه ده . گاهی شهید قیلدیلا دندان احمدی گهبیشتر

دسته بندی درختی