زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محبتینده_ریا_قاتمیان_آنوندی_فقط

محبّتینده ریا قاتمیان٬ آنوندی فقط #فاطمیه #فیضی_اردبیلی

در مقام مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فیضی اردبیلی . محبّتینده ریا قاتمیان٬ آنوندی فقط سنی هوا ٬ هَوَسه ساتمیان٬ آنوندی فقط . گجه زمانی گیدنده ائوه٬ یوبانسون اگر اویاقدی صبحه کیمی یاتمیان آنوندی فقط . نهبیشتر

دسته بندی درختی