زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محتشم

می کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد #رضویه #محتشم_کاشانی

#ترکیب_بند در مدح امام ثامن ضامن علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki مرحوم کمال الدین علی محتشم کاشانی . می کشد شوقم عنان باد این کشش در ازدیاد تا شود تنگ عزیمت تنگ بر خنگ مراد بیشتر

حسینه هر او کسون قلبیده محبتی وار #حسینیه #انور_اردبیلی

مقبل و محتشم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم انور اردبیلی . حسینه هر او کسون قلبیده محبتی وار ایکی جهاندا سرافرازدور جلالتی وار . خلوصیله اولوب هرکیم اونا پناهنده نقدری واردی جهان ئولمیوب قالوب زنده . سعادتهبیشتر

دسته بندی درختی