زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محرم_ظاهر_اولدی_عالم_معناده_هر_یردن

محرم ظاهر اولدی عالم معناده هر یردن #ورود_محرم #واقف_سرابی

ماه محرم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم واقف سرابی . محرم ظاهر اولدی عالم معناده هر یردن اوغول وای ناله سی هر دم گلور خواتون محشردن . . جناب حرّلن گلدی عراقون لشگرشومی احاطه ایلیوبلر غفلتاً سلطان مظلومیبیشتر

دسته بندی درختی