زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محسن

شاخسی بیزه مایه شرفدی

ورود محرم رجز مناسب شاه حسین گویان به یاد مدافعان حرم و شهید محسن حججی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمدرضا صادقی . شاخسی بیزه مایه شرفدی هر شیعیه باشدا بیر هدفدی حفظ ایله گرانبها صدفدی ( شاخسی چخاجاخ گرکدهبیشتر

دسته بندی درختی