زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محسن_زغفرانیه

با روی سیه به گفت و گویم امشب #لیلةالرغائب #محسن_زغفرانیه

#لیلةالرغائب . با روی سیه به گفت و گویم امشب شاید نظری کنی به سویم امشب ای کاش که این جمعه بیایی آقا این است تمام آرزویم امشب… . . ✔️ #محسن_زغفرانیه . #لیلةالرغائب #محسن_زغفرانیه #مهدیه #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️بیشتر

دسته بندی درختی