زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محمدجوادشیرازی

شبیه پیر کنعان نه… که من یوسف دو تا دارم #کاظمیه #محمدجوادشیرازی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدجوادشیرازی . شبیه پیر کنعان نه… که من یوسف دو تا دارم غم معصومه را دارم، به دل شوق رضا دارم . از این زندان به آن زندان جدا از اهل خودبیشتر

مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا #عبدالعظیم_حسنی #محمدجوادشیرازی

زبانحال زائر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام . ✍️ زبده الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد جواد شیرازی . مشهد نشد، قم هم نشد، قسمت شد اینجا امشب هر آنکس آمده، دعوت شد اینجا . سید شدی، آقا شدی، من هم گدایت بر ما زپابیشتر

هرنه من بد ایلورم منلن مدارا ایلوسن #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدرضاصادقی #ترکی . هرنه من بد ایلورم منلن مدارا ایلوسن لطف ائدوب بو بی حیائیلن آقا تا ایلوسن . سن وئرورسن حاجتی تا من تقاضا ایلورم دردیمی فوراً اوزون مولا مداوا ایلوسن بیشتر

هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #محمدجوادشیرازی #فارسی . هرچه بد تا می کنم با من مدارا می کنی از سر لطف و کرم با بی حیا تا می کنی . حاجتم را می دهی تا من تقاضا می کنم دردهایم را خودت فوراً مداوا می‌کنی بیشتر

دسته بندی درختی