زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:محنتون_دوتموش_جهانی_یا_امیرالمؤمنین

محنتون دوتموش جهانی یا امیرالمؤمنین #حیدریه #ثریا_تبریزی

در شهادت حضرت علی (ع) #گریز به شهادت امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم (4 سبک سینه و زنجیر تک ضرب ) . مرحوم ثریا تبریزی . محنتون دوتموش جهانی یا امیرالمؤمنین آغلادور شاه و گدانیبیشتر

دسته بندی درختی