زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مخیمده_عطشان_بالالار

مخیمده عطشان بالالار چاغیریللارعموجان العطش #مصیبی_تبریزی

«العطش» . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . محمد علی مصیبی تبریزی . . سبک : عشقینده دیوانه منم دیَئرم شام وسحریاحسین . . مخیمده عطشان بالالار چاغیریللارعموجان العطش بیرآلتی آیلیق صودامر سالوب اخیامه فغان العطش بیشتر

دسته بندی درختی