زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مداد_نوریله_الواح_نوره_خامه_نور

مداد نوریله الواح نوره خامه ی نور #کوچ_کربلا #حقیر_خویی

کوچ کاروان اسرا از کربلا به کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا عبدالوهاب حقیر خویی . مداد نوریله الواح نوره خامه ی نور شئون عشقی وجوهاتیله قیلوب مسطور . مقام ظاهری اوچ حرفیلندی بیر کلمه همین بوبیشتر

مداد نوریله الواح نوره خامۀ نور #حقیر_خویی

کوچ کاروان اسرا از کربلا به کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا عبدالوهاب حقیر خویی . مداد نوریله الواح نوره خامۀ نور شئون عشقی وجوهاتیله قیلوب مسطور . مقام ظاهری اوچ حرفیلندی بیر کلمه همین بو کلمه دهبیشتر

دسته بندی درختی