زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مدهوشم_و_سرمست_ز_مینای_غم_و_رنج

مدهوشم و سرمست ز مینای غم و رنج #عباسیه #شبخیز

استمداد حضرت ابوالفضل (ع) از سیدالشهداء (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki مرحوم عباس شب خیز قراملکی . مدهوشم و سرمست ز مینای غم و رنج گلگون شده ز آن باده نابم رخ نارنج افتاده ام از اسب در این عرصۀ شطرنج بنگر که سربیشتر

دسته بندی درختی