زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مدینه_اهلی_گلون_جوان_ئولوبدی_ننم

مدینه اهلی گلون جوان ئولوبدی ننم

زبانحال حضرت زینب در فراق مادرش حضرت زهرا (س) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_آسمان_غمون مشابه . مرتضی اسکندری (ساعد زنجانی) . مدینه اهلی گلون جوان ئولوبدی ننم جوانلیقیندا قدی کمان ئولوبدیبیشتر

دسته بندی درختی