زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مدینه_دن_گئدروخ_آى_آنا_خداحافظ

گلوب بقیعه خداحافظ ایلسین شه دین #سیدبشیرحسینی_میانجی

خروج از مدینه . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سیدبشیرحسینی_میانجی . گلوب بقیعه خداحافظ ایلسین شه دین زبانحالیله عرض ایلدى امام حسین . مدینه‏ دن گئدروخ آى آنا خداحافظ اولوبدى مقصدیمیز کربلا خداحافظ . بلالى دیربیشتر

دسته بندی درختی