زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرا_از_دور_خود_دورم_مدار_ای_حضرت_داور

مرا از دورِ خود دورم مدار، ای حضرت داور #مناجات #محمود_ژولیده

یارب ادرکنی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج #محمود_ژولیده . مرا از دورِ خود دورم مدار، ای حضرت داور که من با خود کشیدم نقشه ها، از ماهِ پیغمبر . بمن حبِ علی دادی و من، قدرَش ندانستم نکردی باز محروم از ضیافتبیشتر

دسته بندی درختی