زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرا_یاد_است_سطری_بی_بدیل_از_شعر_خاقانی

مرا یاد است سطری بی بدیل از شعر خاقانی #قاسم_سلیمانی #علیرضا_قزوه

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #علیرضا_قزوه . مرا یاد است سطری بی بدیل از شعر خاقانی: «که سلطانی است درویشی و درویشی است سلطانی» . الا روح صداقت، معنی ایثار و آگاهی جهانبیشتر

دسته بندی درختی