زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرتضی_طاهری_فرد_اردبیلی

اذن میدان وئر امامیم گور نه شیران سسلنور #قاسم_سلیمانی #مرتضی_طاهری_فرد

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #مرتضی_طاهری_فرد_اردبیلی . اذن میدان وئر امامیم گور نه شیران سسلنور حُرمتِ قان اولسا یکسر کل ایران سسلنور . قان گلوب رگ لرده جوشه سینه لربیشتر

به لبِ تشنه ی سرلشکرِ آزاده قسم #قاسم_سلیمانی #مرتضی_طاهری_فرد

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #مرتضی_طاهری_فرد_اردبیلی . به لبِ تشنه ی سرلشکرِ آزاده قسم به ابوالفضل، به دستِ قلم افتاده قسم . انتقامِ تو نگیریم محال است ، محال خوابِبیشتر

دسته بندی درختی