زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرتضی_قاف_وقار_و_عزتین_عنقاسیدور

مرتضی قاف وقار و عزّتین عنقاسیدور #حیدریه #هدایت_تبریزی

یا علی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد هدایتی تبریزی . مرتضیٰ قاف وقار و عزّتین عنقاسیدور مرتضیٰ صهبای عشقین ساقی والاسیدور مرتضیٰ الحق عبادت لفظنین معناسیدور مرتضانی قوزویان عرش اوستونه تقواسیدور لوح دلدهبیشتر

دسته بندی درختی