زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرحبا_پور_مرتضایه

مرحبا پور مرتضایه – #حسینیه #مصیبی_تبریزی

« مرحباپورمرتضایه » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . . محمدعلی مصیبی تبریزی . . سبک : اصغریم ای شیرین زبانیم . . مرحبا پور مرتضایه معدن عزت و سخایه گلمیشم دردیمی دیئم من محضر شاه کربلایه . سائلم یاحسین قوومابیشتر

دسته بندی درختی