زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرده_اخلاص_و_ورع_گرم_است_بازار_غرور

مرده اخلاص و ورع گرم است بازار غرور #پندیات #هدایت_تبریزی

پندیات ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki هدایتی تبریزی مرده اخلاص و ورع گرم است بازار غرور پاره گلبرگ صداقت از گران خار غرور بی سر و سامان تواضع ، حق به کنجی منزوی دم به دم خون می مکد خفّاش خونخوار غرور دار محنت گشتهبیشتر

دسته بندی درختی