زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرد_مردانه_گورون_جنگ_ایدر_عباس_علی

مرد مردانه گورون جنگ ایدر عباس علی #شب_عاشورا #شایق_اردبیلی

آب آوردن حضرت ابوالفضل(ع)درشب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شایق اردبیلی . مرد مردانه گورون جنگ ایدر عباس علی چون نهنگ آب فراته گیدر عباس علی . . هیبتی لشکر کفّاری هراسان ایلر صولتی فرقه ی اشراریبیشتر

دسته بندی درختی