زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مرغ_طبعیم_دولانور_وسعت_معنانی_تاپا

مرغ طبعیم دولانور وسعت معنانی تاپا #راه_شام #آذرین_خلخال

راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . ودود آذرین خلخال . مرغ طبعیم دولانور وسعت معنانی تاپا بوپریشان حالیما بیر سرو سامانی تاپا دردیمه یانسا اگر حاذق اطبانی تاپا دوشدی بیردن یادیما روضه لرین دادی دوزی شاهبیشتر

دسته بندی درختی