زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مروت_وقتیدور_رحم_ایت_الیمدن_دوت_امان_ساقی

مروّت وقتیدور رحم ایت الیمدن دوت امان ساقی #حیدریه #قمری

ساقى نامه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمد تقی قمری . مروّت وقتیدور رحم ایت الیمدن دوت امان ساقی پیاپى جامى دولدور ویر اولوم طبع روان ساقى . یتیش امداده بیردم قیل شفقت جان روح افزا مرخص ایلیوبدوربیشتر

دسته بندی درختی