زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مریض_درد_عشقم_هجردن_باغریم_اگر_قاندور

مریض درد عشقم هجردن باغریم اگر قاندور #مهدیه #فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . فانی تبریزی . مریض درد عشقم هجردن باغریم اگر قاندور آلوب میگون لبون رنگین علاجی وصل جاناندور . خط و خالون گورن گوندن ویریلدیم حسنوه دلدن نچون مه عارضون گوردوم جمال حقّهبیشتر

دسته بندی درختی