زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مسلمه_ای_اهل_کوفه_چوخ_جسارت_ایلدوز

مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز #مسلمیه #شعاع_تبریزی

شهادت حضرت مسلم (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شعاع تبریزی . مسلمه ای اهل کوفه چوخ جسارت ایلدوز آدوزی مسلم قویوب دینه خیانت ایلدوز . . من حسین بن علینون جانبیندن نایبم ظاهراً مغلوب گورسز باطناً منبیشتر

دسته بندی درختی