زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مسکن_اولوب_گوشه_زندان_منه

مسکن اولوب گوشه ی زندان منه #کاظمیه #غمکش

شهادت حضرت امام موسی ابن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_باشی_سرنیزده_معراج_ایدن . مرحوم حاج عبداله رضایی (غمکش) . مسکن اولوب گوشه ی زندان منه گل آنا دوت شام غریبان منه یاندی جگر داده گل لطفبیشتر

دسته بندی درختی