زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مسیح_کوفه_ده_گلدی_حسینی_دید_ائلدی

مسیح کوفه ده گلدی حسینی دید ائلدی #دیر_راهب #خوندل_تبریزی

دیر راهب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم خوندل . مسیح کوفه ده گلدی حسینی دید ائلدی حسین ده دیریده عیسانی بازدید ائلدی . مسیحی محضر خیرالبشرده ، مریمی ده حضور حضرت زهراده رو سفید ائلدی . گئدردی قافله بیربیشتر

دسته بندی درختی