زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مشفقت

بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مشفق کاشانی . بازآ که دل هنوز به یاد تو دلبر است جان از دریچه نظرم ، چشم بر در است . بازآ دگر که سایه دیوار انتظار سوزنده ‌تر ز تابش خورشید محشر است . بازآ ، که بازبیشتر

دسته بندی درختی