زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مشهد

کرامت هست آن جایی که سائل می شود پیدا #رضویه #حضرت_معصومه

دهه کرامت . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . صابر خراسانی . کرامت هست آن جایی که سائل می شود پیدا اگر چه دست و پا گم می شود، دل می شود پیدا . گره از #مشهد و #قم وا نگشته بر نخواهد گشت برادر خواهری اینگونه مشکل می شودبیشتر

دسته بندی درختی