زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مصیب

ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم #مهدیه #مصیبی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مصیبی تبریزی . ز هجرت دیدگان را تر نمی کردم چه می کردم شکایت محضر داور نمی کردم چه می کردم . تویی ساقیِّ جام من دوا و التیام من میِ عشق تو درساغر نمی کردم چه می کردم . شدمبیشتر

دسته بندی درختی