زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:معتکف

گل ای سرمایه عزّ و وقاریم یا ولی الله #فاطمیه #معتکف

زبانحال حضرت فاطمه زهرا عليها السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم علی اصغر زاهدی #معتکف . گل ای سرمایه عزّ و وقاریم یا ولی الله یتشدی باشه عمر مستعاریم یا ولی الله . . منی جذب ایلیوب شوق لقا خلوتگه یارهبیشتر

غم هجرونده آخِر دوشدی امریم مشکله زهرا #فاطمیه #معتکف

شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #معتکف . غم هجرونده آخِر دوشدی امریم مشکله زهرا اُوتوردی کشتی صبریم داخی سَن سیز گِله زهرا . . شرر آهیمله طاق نُه سمایه سالمیوم نیلوم یانانبیشتر

دسته بندی درختی