زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:معزی_اردبیلی_ترکی

گلدی جهانه شیعیان با صفا اکبر با صفا اکبر #اکبریه #معزی_اردبیلی

میلادیه حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . #سبک_بزم_عزاده_گیمیشم #سبک_ممد_نبودی_ببینی #سبک_بر_کشتگان_نینوا_اربعین_آمد #سبک_ای_دلبر_آزادگان . گلدی جهانه شیعیان با صفا اکبر بابیشتر

ماه درخشان حسیندور #حسینیه #معزی_اردبیلی

میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_مرغ_سحر . مرحوم معزی اردبیلی . ماه درخشان حسیندور شمع فروزان حسیندور مصطفانون دلرباسی_شیعیانون پیشواسی عالمه قویدی قدمین باصفا حسینبیشتر

الله الله تنگه گلدی محبسینده پیر عشق #کاظمیه #معزی_اردبیلی

زبانحال حضرت موسی ابن جعفر (ع) #گریز به #قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #معزی_اردبیلی . الله الله تنگه گلدی محبسینده پیر عشق حضرت موسی بن جعفر شخص بی تقصیر عشق . عبد صالحدور آچوبدور قبلیه سجّادهبیشتر

زینب نگران شامیده حسرتله وئروب جان #زینبیه #معزی_اردبیلی

زبانحال حضرت امام سجاد (ع) به خانم ام البنین (س) در عزای حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #معزی_اردبیلی . زینب نگران شامیده حسرتله وئروب جان سجاد آقا قبره قویوب افسرده و گریان گلدی وطنه امبیشتر

دسته بندی درختی