زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مفاخره_کعبه_کربلا

منم کعبه مقرّب قرابت منه گلدی #معزی_اردبیلی

مفاخره کربلای مُعلا با کعبۀ مُعظّمه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم معزی اردبیلی . منم کعبه مقرّب قرابت منه گلدی الهی طرفیندن عنایت منه گلدی . حسین مفخر آل رسالت منه گلدی مبارک قدمیندن متانت منه گلدی بیشتر

ثبوت حقه ایکی کعبه واردور ای هوشیار

در بدرقۀ زائران کعبه و زائران کربلا #گریز به #وداع . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ناصر اردبیلی . ثبوت حقه ایکی کعبه واردور ای هوشیار بنای حق بو ایکی کعبه دن تاپوبدی قرار . بو کعبه اونیلا او کعبه بونیلابیشتر

فخر ایلمه کعبه دارای مناسن

مفاخره کربلا با کعبه . ✍️زبدةالاشعار✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . . فخر ایلمه کعبه دارای مناسن من کرب و بلایم سن بیت خداسن منده توکولن قان سنده اثر ائتمیش قاره گینوبسن مشغول عزاسن . بیر دفعه کسیلمیش یتمیشبیشتر

کعبه را گر قبله گاه اهل قرآن کرده اند

کعبه و کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ناصر اردبیلی . کعبه را گر قبله گاه اهل قرآن کرده اند کربلا را بر جهانی قبلۀ جان کرده اند . نام آن را بر همه حجّاح زینت داده اند خاک این را بر همه بیمار درمان کردهبیشتر

ای مکّه اگر سنده ده بیر کوه منا وار #نادری

کربلای مُعلا – کعبۀ مُعظّمه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم قدرت اله نادری میانجی . ای مکّه اگر سنده ده بیر کوه منا وار قربانی قبول اولموش او هاجر تک آنا وار . فخر ائتمه گیلن شأنیوه اجلالیوه مکّه سرخوشبیشتر

دسته بندی درختی