زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:مقدری_که_ز_آثار_صنع_کرد_اظهار

مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار #حیدریه

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شعری منسوب به #حافظ_شیرازی . مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار مدار سیر کواکب به امر کن فیکون قرار داد بر این طاق گنبد دوار زبیشتر

دسته بندی درختی