زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ملامهرعلی

ها عَلی بَشَرٌ کیفَ بَشر #حیدریه #فقیه_ایمانی

مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم آیت الله میرزا محمّد باقر فقیه ایمانی تضمین اشعار مرحوم #ملامهرعلی‌خوئی . ها عَلی بَشَرٌ کیفَ بَشر رَبُّهُ فِیهِ تَجَلّی وَ ظَهَرَ بیشتر

ها علی بشر کیف بشر #حیدریه #سلیمان_امینی

مدح و منقبت حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سلیمان امینی تبریزی « تضمین از شعر مرحوم ملا مهر علی خوئی » . «ها عَلی بَشرٌ کیفَ بَشَر رَبُّهُ فیه تجلّی و ظَهَر» . . بود در محفلبیشتر

دسته بندی درختی