زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:ملکوت_اهلی_دی_مهمان_بشرستانه_گلوب

ملکوت اهلی دی مهمان بشرستانه گلوب #اکبریه #یحیوی_اردبیلی

شجاعت حضرت علی اکبر (ع) مخمس . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم یحیوی اردبیلی . ملکوت اهلی دی مهمان بشرستانه گلوب یا ملک شکل بشرده عربستانه گلوب بشر کیف بشر اوغلی خرامانه گلوب بو لطافنده جوان رزمه دلیرانهبیشتر

دسته بندی درختی