زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_اربعینه_دیلده_محن_گلمیشم_حسین

من اربعینه دیلده محن گلمیشم حسین #اربعین #کریم_نصیری

اربعین سوال و جواب . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . کریم نصیری مرندی . من اربعینه دیلده محن گلمیشم حسین سس ویرموسن بو زاره ندن گلمیشم حسین . گزدیم دیارکوفه و شامی نه حالیلن آلما خبر نه حالیله من گلمیشم حسین . بزمبیشتر

دسته بندی درختی