زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_از_سودای_کوی_تو_چو_بر_خویشم_نشان_دارم

من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم #مسلمیه #مردمی

سفیر فرمانبر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ابوالقاسم مردمی . من از سودای کوی تو چو بر خویشم نشان دارم به بنهاده مستانه بهایش، نقد جان،، دارم . به فرمان توام سر، تا دم آخر، مرا من نیست در این سودا هرآنچه دادهبیشتر

دسته بندی درختی