زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_ای_سند_ستمگر_حجت_سبحانم_ئولدورمه

من ای سِند ستمگر حجَّت سبحانم ئولدورمه #کاظمیه #انور_اردبیلی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام #گریز به #قتلگاه . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #انور_اردبیلی . من ای سِند ستمگر حجَّت سبحانم ئولدورمه امامم رهنمای عالم امکانم ئولدورمه . سالانمزدی منی زندانه هارون ستمبیشتر

دسته بندی درختی