زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_ای_یارالی_عاشق_نالانوام_سنین

من ای یارالی عاشق نالانوام سنین #هدایت_تبریزی

ورود کوفه و خطبه زینب کبری . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . هدایتی تبریزی . من ای یارالی عاشق نالانوام سنین باخ زینبه که بی سر و سامانوام سنین . سن نیزه اوسته ناقه ده من سیره چخمشیق من ناقه اوسته واله و حیرانوامبیشتر

دسته بندی درختی