زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_بر_فلک_امامم_من_بر_ملک_شهودم

من بر فلک امامم من بر ملک شهودم #باقریه #محمود_ژولیده

زبانحال حضرت امام محمد باقر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . حاج محمود ژولیده . من بر فلک امامم من بر ملک شهودم ذکر عَلَی الدَّوامم من معنی سجودم هم شاهد قیامم هم شاهد قعودم هم مظهر وجودم هم مُظهر وجودمبیشتر

دسته بندی درختی