زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_به_گلزار_عطش_چشم_تر_آوردم_حسین

من به گلزار عطش چشم تر آوردم حسین #اربعین #ولایی_زنجانی

اربعين . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید ناصر ولایی زنجانی . من به گلزار عطش چشم تر آوردم حسین بر طواف ماه رویت اختر آوردم حسین . از دل دریای غم با بار سنگین فراق قامتی خم گشته و چشمی تر آوردم حسین . اربعین شدبیشتر

دسته بندی درختی