زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_حسینم_آل_بوسفیانه_بیعت_ائتمرم

دوروب مقابل لشکرده شهریار حجاز #حسینیه #تائب_تبریزی

احتجاج امام حسین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . دوروب مقابل لشکرده شهریار حجاز فصاحتیله بیاناتین ایلدی آغاز . من حسینم آل بوسفیانه بیعت ائتمرم عزت آل عبایم میل ذلت ائتمرم . . ئوز دیلیندنبیشتر

دسته بندی درختی