زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_حسینم_ذکر_و_یادیم_ماندگار_اولسون_گرک

من حسینم ذکر و یادیم ماندگار اولسون گرک #حسینیه #مصیبی_تبریزی

#من_حسینم … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمدعلی مصیبی تبریزی . من حسینم ذکر و یادیم ماندگار اولسون گرک نوکریم دنیا و عقبی تاجدار اولسون گرک . گویلی وار کیم ،حشریده دوتسون الیندن اهل بیت شرطی وار؛ صدقیبیشتر

دسته بندی درختی