زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_حسینون_قیزیام_چوللری_مضطر_گزورم

من حسینون قیزیام، چوللری مضطر گزورم #راه_شام #محمدی_ناعم

راه شام درد دل زهرای سه ساله ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . محمدرضامحمدی(ناعم) . من حسینون قیزیام، چوللری مضطر گزورم قالمیشام یئرده، منی ترک ائدوب ائللر، گزورم . نه غذا ایستیورم من،نه ده سوتشنه سی ام نیمه شب،غرقبیشتر

دسته بندی درختی