زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_دینیمین_قربانی_یم_زینب_خداحافظ

من دینیمین قربانییم زینب خداحافظ

وداع حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام . . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . . شاهی اردبیلی . . من دینیمین قربانییم زینب خداحافظ اؤز جدّیمون مهمانیم زینب خداحافظ . . آب فراتی نئیلورم یوخ اوندا بیر مقدار اصغر کوسوببیشتر

دسته بندی درختی