زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_زینبم_که_ناشر_حق_و_حقیقتم

من زینبم که ناشر حق و حقیقتم #زینبیه

#من_زینبم … #بیاتیلار . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج رحمان #شاجری_زنجانی . من زینبم که ناشر حق و حقیقتم عالم بیلور که حامی دین و شریعتم ای شامین اهلی چالمیون ال من عزالیم قارداشلاریم ئولوبدی منیم غرقبیشتر

دسته بندی درختی