زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:من_فاطمه_حبیبه_خلاق_داورم

من فاطمه، حبیبۀ خلاق داورم #فاطمیه #احمد_شاهمرادی

مدح حضرت زهرا (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . احمد شاهمرادی . من فاطمه، حبیبۀ خلاق داورم آئینۀ تمام نمای پیمبرم ام الائمه یم، شرف آل حیدرم آزاده آرمانم و آزاده پرورم هر ناامید امیدی، منیم اللریمده دی قفل دعابیشتر

دسته بندی درختی