زبدةالاشعار

کلمه کلیدی:چاتدی_وصله_شام_هجران_صبح_آتشباریده

چاتدی وصله شام هجران صبح آتشباریده #17ربیع #مصیبی_تبریزی

« مولودیۀ ماه ربیع » . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد علی مصیبی تبریزی . چاتدی وصله شام هجران صبح آتشباریده گلشنین یتدی بهاری هَجمۀ تاتاریده . بستۀ زنجیر زلف یار تا آچدی گوزون چرخ ِ سرگردان دایاندی خط وصلبیشتر

دسته بندی درختی